Organizacja

Zajęcia w szkole koszykówki to świetna zabawa i prozdrowotne korzyści dla dzieci już teraz. Jest to również inwestycja w przyszłość. Długofalowość rozpoczętego procesu to z jednej strony możliwość kontynuowania treningów w sekcjach koszykówki AZS PWSZ Gorzów i MKS Basket Gorzów oraz zaszczepienie fundamentalnych wartości i nawyków zdrowego stylu życia. W celu płynnego przejścia młodych adeptów koszykówki z do gorzowskich klubów sportowych jest ścisła współpraca zarówno na linii myśli trenerskiej jak i integracja dzieci ze środowiskiem klubowym poprzez organizację wspólnych przedsięwzięć i kibicowanie na meczach.

Ważnym aspektem jest również pedagogika Montessori, której centrum zainteresowania stanowi dziecko oraz jego rozwój. Aktywność fizyczna jako element wychowania to wspieranie indywidualnego i społecznego rozwoju dziecka. Główną ideą pedagogiki Montessori jest hasło: „Pomóż mi samemu to zrobić”. Aby dziecko mogło poznać świat, musi być samodzielne i aktywne. Maluch sam musi dotknąć, posmakować, poczuć. Dorośli powinni wspierać dziecko w jego rozwoju, być obecni, ale przede wszystkim nie wyręczać, pomagać tylko wtedy, gdy zachodzi taka potrzeba.

Projekt został przedstawiony koordynatorowi szkolenia dziewcząt w AZS PWSZ Gorzów Dariuszowi Maciejewskiemu oraz trenerowi grup męskich MKK Basket Gorzów Andrzejowi Stankowi. Z jednej i drugiej strony była aprobata dla idei, programu i chęć współpracy. Ważne jest również to, że nasz projekt nie jest ukierunkowany wyłącznie na koszykówkę. Nasze zajęcia rozwijają dzieci w taki sposób, że ich sprawność ogólna i nawyki będą fundamentem przydatnym w innych dyscyplin sportowych i życiu dorosłym.

 

Dołącz do rodziny Kangoo Kids!

Szkoła koszykówki Kangoo Kids powstała z myślą o najmłodszych, z pasji do zdrowego stylu życia i koszykówki. Funkcjonuje na bliskich nam wartościach i jasno sprecyzowanych celach. Stanowią one fundament zarówno w naszym życiu osobistym, dotychczasowej pracy oraz w wizji planowanego przedsięwzięcia.