Motywacja

Inspirowanie, umiejętne motywowanie dziecka do działania jest zagadnieniem złożonym. Celem jest wykształcenie motywacji wewnętrznej u dziecka, która daje siłę do realizacji marzeń i jest tak przydatna w dorosłym życiu.

Trenerzy Szkoły Koszykówki bardzo dbają o swoje zaplecze pedagogiczne i coachingowe. Wzmacniają poczucie wartości dzieci poprzez odpowiednio dokonywane pochwały i konstruktywną krytykę. Uczą dzieci elastyczności i umiejętności przystosowywania się do nowych sytuacji. Zwracają uwagę jak dziecko reaguje na wyzwania, jak przeżywa sukcesy i porażkę. Przekazują dzieciom wiedzę jak wyznaczać cele i planować dzień, miesiąc, życie!

 

Dołącz do rodziny Kangoo Kids!

Szkoła koszykówki Kangoo Kids powstała z myślą o najmłodszych, z pasji do zdrowego stylu życia i koszykówki. Funkcjonuje na bliskich nam wartościach i jasno sprecyzowanych celach. Stanowią one fundament zarówno w naszym życiu osobistym, dotychczasowej pracy oraz w wizji planowanego przedsięwzięcia.