Trening

Atmosfera zajęć sportowych z udziałem dzieci jest pełna radości i spontaniczności. Zajęcia mają charakter inspirowania, a nie nakazywania. Ćwiczenia są bardzo urozmaicone, z przewagą gier i zabaw. Trening ukierunkowany jest na stymulowanie rozwoju fizycznego młodocianego sportowca, jego stanu zdrowia, motoryki oraz wyposażenie dzieci w jak najszerszy zasób umiejętności ruchowych oraz opanowanie podstawowych elementów technicznych.

Trenerzy Szkoły Koszykówki Kangoo Kids bardzo dbają o harmonijny rozwój swoich podopiecznych, w zajęcia wplatane są elementy gimnastyki korekcyjnej, ćwiczenia sensoryczne. Trenerzy pracują nad prawidłową postawą i kształtowaniem ciała dzieci. Wyrabiają wśród młodych sportowców dobre nawyki ruchowe oraz tak ważne elementy treningu jak rozgrzewka i rozciąganie.

 

Dołącz do rodziny Kangoo Kids!

Szkoła koszykówki Kangoo Kids powstała z myślą o najmłodszych, z pasji do zdrowego stylu życia i koszykówki. Funkcjonuje na bliskich nam wartościach i jasno sprecyzowanych celach. Stanowią one fundament zarówno w naszym życiu osobistym, dotychczasowej pracy oraz w wizji planowanego przedsięwzięcia.