Cele

Cel:

  • Prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych z elementami koszykówki z dziećmi
  • Promocja wśród dzieci zdrowego stylu życia, postawy fair play i ruchu przez całe życie.
  • Przygotowanie młodych sportowców na dalszą przygodę z koszykówką w gorzowskich klubach koszykówki AZS PWSZ i MKS Basket.

Cele pośrednie:

  • Rozwój u dzieci takich zdolności motorycznych jak koordynacja, szybkość, siła, wytrzymałość, gibkość.
  • Wychowanie dzieci poprzez sport, nauka współpracy w zespole i umiejętności wyznaczania celów.
  • Współpraca z rodzicami, środowiskiem szkolnym oraz władzami miasta
  • Edukacja z zakresu żywienie, prawidłowego treningu i podejścia pedagogicznego
  • Promocja koszykówki i integracja środowiska koszykarskiego.
 

Dołącz do rodziny Kangoo Kids!

Szkoła koszykówki Kangoo Kids powstała z myślą o najmłodszych, z pasji do zdrowego stylu życia i koszykówki. Funkcjonuje na bliskich nam wartościach i jasno sprecyzowanych celach. Stanowią one fundament zarówno w naszym życiu osobistym, dotychczasowej pracy oraz w wizji planowanego przedsięwzięcia.